Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi, gerektiğinde tomografi spirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması işe uygunluk değerlendirmelerinde büyük önem taşımaktadır.Bu kapsamda;

P-A akciğer filmi
Lateral akciğer filmi
Akciğer tomografisi
Spirometrik incelemeleri yapılmaktadır.

Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla uzman hekim tarafından imzalı olarak sunulmaktadır.

 


portorlaboratuvari!. XHTML and CSS.